P1

                                                                 Elektronik udvikling i Danmark

                       APC samarbejder med Homatic Engineering A/S ved udvikling af elektronik.
                  Efter produktudviklingen vil HOMATIC og APC i et tæt samarbejde sikre produktionsmodningen
                  hos EMS elektronikproducenten i Kina               

                                  Homatic Engineering A/S Profil

P2

P3 Totaludvikling af elektronik
P4 Udvikling og opbygning af prototyper
P5 Optimering af bestående konstruktioner
P6 Rådgivning og problemknusning
P7 Modning af elektronik med henblik på myndighedsgodkendelser og produktion
P8 Udarbejdelse af teknisk dokumentation

 

 

HOMATIC har specialiseret sig i udvikling af elektronikapparater og integreret elektronik i maskiner.
 

HOMATIC har dybt indblik og stor erfaring i alle faser af elektronik-udviklingsprojekter fra idégrundlag
           over konstruktion, test og myndighedsgodkendelse til produktionsmodning.          

           HOMATIC varetager gerne Deres komplette projektforløb med udvikling af elektronik,
           men vi træder lige så gerne ind på netop det tidspunkt i forløbet, hvor De har brug for hjælp.
           HOMATIC optimerer også gerne Deres bestående elektronikkonstruktion med henblik på minimering
           af produktionsomkostninger, opfyldelse af myndighedskrav eller forbedring af kvalitet.

           I tilgift har HOMATIC tilknyttet en række strategiske samarbejdspartnere og kan derfor tilbyde
           produktion af elektronik, komplette apparater og maskiner.

 

    Hovedområder:  
            
 • Analog og digital elektronik
 • Microcontroller hardware/software
 • Sensorteknik/analog signalbehandling
 • Kredsløbssimulering
 • PCB-layout
 • EMC-optimering/evaluering
 • Opfyldelse af Lavspændingsdirektivet
 • Teknisk dokumentation
 • CE-mærkning
 

HOMATIC har til huse i moderne og rumlige kontorer og produktionslokaler med alle nødvendige faciliteter som muliggør opstilling af selv større maskiner og apparater i forbindelse med opbygning og afprøvning af elektroniske løsninger.

          For at give Dem størst mulig tryghed i samarbejdet tilbyder HOMATIC udviklingskontrakten udarbejdet
 efter to forskellige modeller:

 • Fast pris og et fast leveringstidspunkt på basis af Deres kravspecifikation.

 • Afregning efter fast timepris. Statuspunkter aftales efter ønske.

 
 
Eksempel på Hardwareplatform fra kundeprojekt

Homatic Engineering udvikler alle former for hardware og avanceret elektronik i forbindelse med embeddede løsninger - lige fra principskitser til komponentvalg, printkortdesign, prototype, produktionsstøtte og omfattende test.


Vi udvikler både apparater til stationært og mobilt brug samt apparater med strømforsyning fra nettet eller fra batteri.

Vi udvikler hardwareløsninger inden for et bredt teknologisk spektrum bl.a.:

 • Analoge kredsløb
 • 8, 16 og 32 bit MCU platforme
 • Embedded modulplatforme - ETX o.l.
 • MCU/ CPU/ DSP kerner
 • Displayløsninger
 • CPLD/ FPGA/ custom ASIC
 • PLD/ diskret logik
 • Digital elektronik
 • Optoelektronik
 • Sensorløsninger
 • Switch mode power supply (Low power, High power)
 • Batteriladere
 • Effektelektronik
 • Motorstyringer
 • Trådløs kommunikation
 • EMC-rigtigt design

Udviklingsværktøjer:

 • OrCAD Capture CIS
 • PADS Logic
 • OrCAD PSpice
 • LTspice
 
   
 
Homatic tilbyder mange former for softwareudvikling

Homatic Engineering kan tilbyde både embeddede løsninger og teknisk relatede PC løsninger. Indenfor embedded realtime software har Homatic Engineering megen erfaring.

Know-How

Når Homatic Engineering vælges som software leverandør, vælges også automatisk software-løsninger, der er robuste, stabile, og lette at vedligeholde. Homatic stiller gerne know-how og erfaring til rådighed ved akutte hardware / software problemer på konsulent basis.

 

Modularisering
Ved at anvende softwaremoduler, der er gennemtestede og veldokumenterede, skal der bruges mindre tid i udviklingsprocessen, og softwareingeniøren kan koncentrere sig målrettet mod kundens specifikke applikation. Dette betyder færre fejl, kortere udviklingstid og dermed et bedre produkt.

 

Værktøjer
Når der anvendes professionelle værktøjer i softwareudviklingen, sikres der kortere udviklingstid, færre fejl, øget portabilitet, mere kompakt kode, og ikke mindst lettere vedligeholdelse.

 

Applikationer

Homatic Engineering har udviklet software applikationer indenfor mange områder, f. eks.:

 • Plastsvejseudstyr (Industry)
 • Personevakuering (Marine)
 • FM radio styring (Transportation)
 • Pengeseddelgenkendelse (Security)
 • Personhejs (Healthcare)
 • Intelligent kodesikring (Security)
 • Alarmpanel/overvågning (Marine)
 • Tællemodul (Industry)
 • Persontæller (Retail)
 • Fjernovervågning
 • Batterilader (Industry)
 • Sæbeautomat
 • Testudstyr

Løsninger
Vi har erfaring med en lang række forskellige uC og uP, og kan udvælge og anbefale den mest hensigtsmæssige løsning til kundes behov og krav. Generelt har Homatic erfaring indenfor mange software dicipliner, f.eks.:

 • Kommunikationsløsninger
 • I/O håndtering og behandling
 • Styring/ regulering/ overvågning
 • Dataopsamling og - behandling
 • Brugerinterfaces (UI/ GUI)
 • Filesystem, SD-memory
 • Bootloader
 • Indlejrede og PC-baserede applikationer.

Sprog
Homatic Engineering har stærke kompetencer inden for relevante programmeringssprog til embeddede løsninger:

 • C/C++
 • Visual State
 • Assembler (DSP/MCU)

Og til PC-baserede løsninger:

 • C#
 • C++
 • Java/J2M
 • Pascal/Delfi
 • Modula-2
 • PL/M
   
 
Homatic kan også pakke elektronikken ind i et smart design

De fleste udviklingsopgaver kræver ud over elektronik- og softwareudvikling også den rigtige "indpakning", og her kommer industrielt design og mekanisk konstruktion ind i billedet.

Mekanik er en vigtig del af den samlede løsning, og en optimal mekanisk løsning bidrager markant til produktets samlede kvalitet.

Vi varetager udvikling af sensorer, transducere og aktuatorer samt opbygning og indkapsling af apparater med hensyn til form, tæthed og holdbarhed, apparatets finmekanik, optik, æstetik m.m.

En mekanisk løsning skal ofte både ses og røres af slutbrugeren. Derfor er rette valg af materiale og form vigtigt – både med hensyn til brug, holdbarhed og æstetik.

Vi kan hjælpe dig gennem detaljering af kravspecifikation, idégenerering, udvælgelse af konstruktionsprincipper og fremstillingsteknik til fremstillings-dokumentation der giver dig størst mulig frihed til at få dine produkter fremstillet.

Vi arbejder gennem hele udviklingsprocessen med 3D-CAD-modeller til at beskrive produktet og anvender udviklingsværktøjerne SolidWorks, SolidEdge, ProEngineer og Inventor. Til termisk simulering anvender vi CFD-analyse værktøjet.

Gennem et etableret netværkssamarbejde med mennesker, der er vant til at arbejde sammen, kan vi udvikle komplette apparatløsninger med øje for slut-brugeren.

B1B2B3B4B6
B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18
F10 F11 F12
Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook HOME BACK
Oversaet
APC, Elektronikmontage, Elektronik montage,
Elektronikproduktion, Printkortmontage, PCBA, Printkort, PCB,
Folietastatur, Optoelektronik, LCD, LCM, LED, TFT, Transformatorer,
Spoler, PowerSupply, Adaptere, Kabelkonfektion, Plastsprøjtestøbning,
Sprøjtestøbning, Spåntagende bearbejdning, Metalbearbejdning,
Pladebearbejdning, Tyndpladebearbejdning, Laserskæring,
CNC Bearbejdning, Fræse, Dreje, Stanse, Bukke, Alminiumsbearbejdning,
Aluminiums støbning, Aluminium extrudering, Investmen casting,
Gummi støbning,gummi extrudering, Støbegods, Støbning,
Produktudvikling, Elektronikudvikling