Produktudvikling - Elektronik udvikling HW, SW CAD Print udlæg og Mekanisk design:  
     
  - APC kan tilbyde at indgå i et samarbejde om produktudvikling på alle stadier og niveauer, nationalt og internationalt, i samarbejde med APC, hvor udviklingsaktiviteterne kan vælges lagt i Kina eller i Danmark. Det umiddelbart mest fordelagtige set fra kundens side kunne være at lade APC stå for udvikling og produktion fra samme firma i Asien. Det benævnes ofte Contract Manufacturing Services (CMS).
Denne løsningsmodel har den fordel at ansvaret fra start til slut ligger eet sted i Kina, nemlig ved producenten.
Ofte kan alle eller dele af produktudviklings omkostningerne betales over produktets produktionspris over f.eks 3 år. Ulemperne er den samlede pris er langt højere end hvis produkudvikling og produktion adskilles og tilbydes på
almindelige markedsvilkår.
En anden ofte set ulempe er ejendomsretten til dokumentationen kan give konfliker med stavnsbinding til følge.
En tredie ulempe kunne være vanskeligheder ved at opstille produkt specifikationer så asiaterne forstår dem. Kunden får de optimale fordele ved at lade APC stå for udvikling fra et specialiseret udviklingsfirma, der efter afregning, udleverer dokumentationen til kundens ejendom.
Herefter står kunden frit og kan lade APC tilbyde produktion fra en specialiseret EMS producent på almindelig konkurrancevilkår. Kina giver to absolutte fordele. Omkostningerne er ned til 5 gange lavere end i Danmark. Den måske største fordel er at konstruktionen baseres på asiatiske komponent fabrikater, der er betragtelig billigere, og har kortere leveringstid. De billigere lokale komponent fabrikater er af samme kvalitet som de evt .valgte fra Danmark, idet komponenterne, som oftest i forvejen er fremstillet i Asien. I Kina samarbejder APC med 2 udviklingsfirmaer, der begge er højt specialiseret med referancelister der tæller nogle af verdens største firmaer.
Det ene er specialiseret i HW, SW og CAD printudlæg samt prototypeproduktion. De kan herudover stå for og koordinere EMC Test.
Det andet er specialiseret i CAD printudlæg.
Begge firmaer samarbejder med APC´s hoved EMS producenter, der udarbejder tilbud på pilotserie, ofte 5-10 stk, samt endelig produktion.
APC´s udviklings Partner og APC´s EMS Partner er vant til at samarbejde. Alle 3 ligger tæt ved hinanden i Shenzhen.
Koordineringen sker via APC i Shenzhen. En absolut forudsætning for et vellykket resultat er at kunden kan specificere produktets funktion, design samt krav til
godkendelser. Det er specielt nødvendigt i Asien da asiaterne ofte ser og forstår tingene anderledes end i Danmark.
Er der tvivl på dette punkt anbefaler APC produktet udvikles i Danmark i samarbejde med den asiatiske prducent. APC samarbejder i Danmark med Homatic Engineering A/S . Når Homatic har den første dokumentation klar f.eks i form
af styklister (BOM), Gerberfiler til PCB, samt tegninger kan APC foranledige EMS producenten I Asien giver deres bud på de mest hensigtsmæssige komponenter og processer, hvilket kan give store besparelser på produktprisen.
På denne måde sikres der er et dansk udviklingsfirma med ved valg af komponenter, produktionsforberedelsen (PFA) samt produktionsteknikken (PTA)

Efter godkendt prototype fra Homatic Engineering A/S tilbyder APC produktion i Kina, eller Tjekkiet hvis produktionen ønskes indenfor EU. APC har samarbejdspartnere indenfor plastsprøjtestøbning og metalbearbejdning.
Et af APC´s kernekompetancer er Box Buld dvs. komplet produkt baseret på Mekatronik.
APC´s elektronik partnere samarbejder med disse firmaer i forbindelse med konstruktion af plast og mekaniske dele.
Ønsker kunden Box Build koordinerer APC leverancerne mellem disse producenter og EMS producenten.
 
ANLYSUN

P1
Produkt eksempler

P2


P3

P4


P5
  P6
P7    P8
                APC´s Audit ved Anlysun                                   Anlysun SW og HW udvikling
  APC samarbejder med ANLYSUN, der er en af Kinas højst specialiserede udviklingsfirmaer med en referancelister der tæller nogle af verdens største firmaer.

ANLYSUN tilbyder en bred vifte af ekspertise og tjenester lige fra rådgivning, design og udvikling, til et  færdigt udviklet og godkendt produkt med total dokumentation der er kundens ejendom.
Holdet af professionelle design ingeniører har omfattende erfaring inden for flere discipliner:
 
       Electronics Design
       Embedded Firmware
       Embedded System Software udvikling
       Produkt Design
       Produktemballage & Styling
       EMC afprøvninger
       Indhentning af godkendelser
       Dokumentation
       Prototype Fremstilling
       Deltagelse ved produktionsforberedelse (PFA) og produktionsteknik (PTA)

       ... og alle disse tjenester er støttet af fuldt dokumenterede kvalitetssikringsprocedurer. Projekterne spænder lige fra design af simple trykte kredsløb over montage til færdige produkter.
Det har været et grundlæggende princip og en væsentlig årsag til ANLYSUN´s succes, at kunden har fået indbygget deres kravspecifikation i hvert design.

Priseksempel:
• Mikroprocessor baseret standard produkt med LCD og folietastatur inklusiv udvikling af
  software og mekanisk design samt 2-3 prototyper. ca. pris 12-17000 USD.
• Produktudviklingstid ca 2 mdr. med opstart straks efter ordre.
• Timepris 150 DKr
• EMC test inklusiv EMI og EMS, ca pris 1500USD.
CAD Printudlæg, HW og SWudvikling
          APC´s partner er  kendt for at være Kinas mest erfarne PCB Design firma med en referanceliste der tæller flere af den internationale elektronikindustris største firmaer.

APC´s partner har mere end 2200 nationale og internationalt kunder.
APC´s partner har 80 højtuddannede specialiserede ingeniører med mange års erfaring indenfor design Herudover er APC´s partner yderst konkurrencedygtig pga. de lave lønomkostninger. APC´s partner afregner efter en timepris på 200 kr for mindre enkeltopgaver. Denne pris reduceres ved større opgaver.

APC´s partner ligger i Shenzhen ved siden af APC´s EMS producenter.
Design Expertise
Maximum Layer:40
Maximum Pins:60000
Maximum Connection:40000
Minimum Via:6mil(Laser Drilling 4mil)
Minimum Line Width:3mil
Minimum Line Spacing:3mil
Maximum BGAs / Board:44
Minimum BGA Pitch:0.4mm
High Speed Differential Pairs:10GHz runs up to 25 inches
Maximum BGA Pins:2400
Highest CPU Core Frequency :3.6GHz
DDR/DDR2/DDR3/QDR/SRAM memory interface
Switch Power Supply
PCI, CPCI, PCI-X, PCIE, SATA, SATA II, XAUI
ATCA / MicroTCA/AMC, Hyper TransportTI DLP-RAMBUS RDRAM
DSP Highest Core Frequency:1.2GHz

P9               
    P10 
<
 
P11
APC på Audit
P12
Shenzhen afdeling
P13
Eks. på projekter
P14
Eks. på projekter
 

Referancer:

 • GE Shanghai
 • Marvell Shanghai
 • Erricson QingDao
 • Motorola Shanghai
 • Midoriya Co. JP ( Japan )
 • Freescale

Anlysun tilbyder og koordinerer EMC test:

 
EMC, EMI og EMS test udføres af Fujian
Typisk testpris ca 1500 USD
 
P15  
 • National Supervision & Testing Center for Electronic Information Products
 • Authorized Testing Laboratory of China National energylabel and energy efficiency
 • IECEE-CB Testing Laboratory
 • CCC Testing Laboratory
 • CQC Authorized Laboratory
 • State Food and Drug Administration (Fujian) Testing Center for Medical Devices
 • National Test Station for Producing Licenses of Storage Battery
 • Ministry Public Security Authorized Inspection Institute for Security & Protect projects
 • Fujian Provincial Testing Institute for Intelligentized System of Building
 • Fujian Provincial Testing Center for Computer Room Security
 • Fujian Provincial Electronic Products Testing Center
 • Fujian Provincial Supervision Testing Station for Electronic Security & Protect Products
 • P16
  B1B2B3B4B6
  B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14
  F10 F11 F12
  Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook HOME BACK
  Oversaet
  APC, Elektronikmontage, Elektronik montage,
  Elektronikproduktion, Printkortmontage, PCBA, Printkort, PCB,
  Folietastatur, Optoelektronik, LCD, LCM, LED, TFT, Transformatorer,
  Spoler, PowerSupply, Adaptere, Kabelkonfektion, Plastsprøjtestøbning,
  Sprøjtestøbning, Spåntagende bearbejdning, Metalbearbejdning,
  Pladebearbejdning, Tyndpladebearbejdning, Laserskæring,
  CNC Bearbejdning, Fræse, Dreje, Stanse, Bukke, Alminiumsbearbejdning,
  Aluminiums støbning, Aluminium extrudering, Investmen casting,
  Gummi støbning,gummi extrudering, Støbegods, Støbning,
  Produktudvikling, Elektronikudvikling